Osobný a nákladný pneuservis
Osobný a nákladný pneuservis
Nákladný pneuservis

Okrem osobného pneuservisu Vám naša spoločnosť ponúka
aj nákladný pneuservis. Dlhoročné skúsenosti a odborný prí-
stup sú pre nás hlavnou prioritou pre spokojnosť zákazníka.

Súčasťou pneuservisných služieb je aj prerezávanie dezéno-
vých drážok. Tento spôsob sa dá uplatniť u pneumatík, kto-
rých konštrukcia to umožňuje, sú výrobcom označené ako
regroovable a  schválené  k  tomuto  zákroku. Prerezaním
drážok je možné zvýšiť kilometrový priebeh až o 30%.

Samozrejmosťou  je aj  hustenie pneumatík  dusíkom,  čím
dochádza k zníženiu   prevádzkových nákladov, k zvýšeniu
životnosti pneumatík, k zníženiu  vzniku  trhlín  v pneumati-
kách. Nákladný pneuservis je možné vykonať , za poplatok,
aj mimo pracovných  hodín, po predchádzajúcom telefonic-
kom dohovore.

Naše služby:
Naša spoločnosť má 20-ročné skúsenosti s opravami náklad-
ných pneumatík, ktoré vykonávame na profesionálnej úrovni.
Opravíme vám poškodené pneumatiky až do rozmeru 7x3cm
veľkosti poškodenia.
demontáž a montáž kolies
vyvažovanie kolies
prezúvanie a vyzúvanie pneumatík
hustenie dusíkom
výmena diskov, duší a ventilov
opravy poškodených pneumatík
prerezávanie dezénových drážok
čistenie diskov
ekologická likvidácia pneumatík
V prípade záujmu sa môžete objednať na pneuservis:
Telefonicky: 0905 818 517, 0948 609 608
Online objednávka:
Bezplatný spätný zber pneumatík

Spoločnosť  M-PROTEKTOR s.r.o., ako  distribútor pneumatík  v  zmysle   zákona  o odpadoch  č.  79/2015 z.z. poskytuje
možnosť bezplatného  spätného  zberu  odpadových  pneumatík od konečných používateľov.
Kontakt
Copyright © 2001 - 2023 M-PROTEKTOR s.r.o.

Naše služby
Protektorovanie nákladných pneumatík
Predaj nových pneumatík
Nákladný a osobný pneuservis
Oprava pneumatík
Kontrola pneumatík ultrazvukom
Protektorovanie aj do 24 hodín

Prečo práve my?

Úspora až 40% nákladov
Záruka maximálnej kvality
Vynikajúci výkon
Zvýšený kilometrový priebeh
Šetrenie životného prostredia
Protektorovanie za studena
M-PROTEKTOR s.r.o.
Jelšová 26, 080 05 Prešov
Mobil: 0905 818 517
          0948 609 608
Email: mprotektor@mprotektor.sk
Sociálne: