Moderná technológia protektorovania
Moderná technológia protektorovania
Technologický výrobný proces

Čo sú to protektorované pneumatiky?
Protektory sa vyrábajú z použitých pneumatík, z ktorých je odstránená pôvodná behúňová vrstva. Na jej miesto je potom navulkanizovaná nová behúňová vrstva. K jej naneseniu  sa využíva teplá (150°C) alebo studená (100°C) vulkanizácia. Naša spoločnosť používa pri výrobe studenú vulkanizáciu. 
Zdrásaná pneumatika


Ojazdená
pneumatika

1. Príjem ojazdených pneumatík
Ojazdené pneumatiky sa prevezmú od zákazníka a následne jednotlivo očíslujú, aby nedošlo k ich zámene. Zároveň sa pneumatiky so zákazkovými číslami evidujú vo výrobnom procese pričom dochádza k ich ľahkému vyhľadávaniu. V tejto evidencii je zahrnuté: dátum dodania, výroby a vyskladnenia zákazky.
2. Rozťahovák

Ojazdený plášť zbavený nečistôt sa vloží do inšpekčného rozťahováka, kde sa po roztiahnutí  pätiek žiarivkovým osvetlením  vizuálne kontroluje vnútrajšok plášťa a bočnica, či nie sú poškodené. Plášť sa pritom otáča.
3. Ultrasonic - ultrazvuková kontrola

Ďalej nasleduje skúška ultrazvukom, ktorá sa vykonáva na špeciálnom zariadení Ultrasonik, anglickej firmy Technik Systém. Pomocou špeciálnej sondy sa zisťuje vnútorná štruktúra kostry pneumatiky, čím sa preukáže, či kostra nemá dutiny alebo separovaný nárazník a odhalia sa prepichnuté miesta a iné poškodenia. Výsledky merania sa zobrazujú na monitore počítača, takže je možné poškodenia určiť veľmi presne a spoľahlivo.
4. Tlaková skúška a drásanie
Následne sa ojazdená pneumatika skúša tlakom. Tlaková skúška sa vykonáva na drásacom stroji ešte pred samotným obrúsením zbytkov ojazdeného behúňa. Skúška spočíva v natlakovaní plášťa vloženého do diskov na stroji. Po týchto skúškach, sú pneumatiky vybrané na protektorovanie a sú zdrásané na drásacom stroji. Špeciálny cylindrický nôž, s veľmi účinným odsávacím zariadením, zdrása zvyšky dezénu s veľkou radiálnou presnosťou.

5. Oprava kostry

Zdrásaná pneumatika si vyžaduje dôkladné zachádzanie. Nesmie sa dotknúť podlahy a nesmie prísť do styku s nečistotou, tukom, olejom a pod. Na jej prepravu  k ďalšej pracovnej stanici slúži transportný systém. Nasledujúca  pracovná stanica slúži na vybrúsenie poškodených miest zvnútra a zvonku. Prierazy kostry sa opravujú školeným pracovníkom podľa vypracovaných postupov.
Protektorovaná pneumatika

6. Nanesenie vulkanizačného roztoku
Pneumatika putuje k striekacej kabíne, kde nasleduje manuálny postrek. Ten sa aplikuje na zdrásané časti špeciálnym vulkanizačným roztokom. Pritom musí byť v kabíne zabezpečené dostatočné odsávanie.

7. Príprava behúňa
Behúňový pás dezénu sa odstrihne na požadovanú dĺžku, podľa obvodu protektorovanej pneumatiky. Na spodnú časť behúňa sa nanesie spojovacia guma. Na pneumatike sa vybrúsené časti po poškodeniach, vyplnia spojovacou gumou, pomocou extrúdera.

8.Navaľovanie behúňa
Na predvulkanizovaný behúňový pás, so vzorom podľa želania, sa nanesie spojovacia guma. Takto pripravený behúňový pás sa navaľuje na zdrásanú pneumatiku s laserovým zameriavačom. Oba konce behúňového pásu sa nakoniec spoja nanesenou spojovacou  gumou. Prítlačné valčeky vytlačia vzduch spod pásu, ktorý je rovnomerne navalený na povrch pneumatiky.

9. Balenie pneumatík do obálok
Celá pneumatika sa zabalí do tzv. gumového obalu, spod ktorého sa vysaje vzduch, čím je nový pás dezénu pritláčaný k povrchu pneumatiky.

10. Vulkanizácia - Autokláv
Po zabalení a odsáti vzduchu sa takto pripravená pneumatika vulkanizuje v autokláve pri teplote 95 stupňov celzia. Tlak, pôsobiaci v autokláve, dokonale pritláča, prostredníctvom gumových obalov, behúne ku kostrám. Tak sa dosiahne kvalitné spojenie behúňa s kostrou, čo trvá v autokláve zhruba štyri hodiny. Po ukončení  automatického cyklu vulkanizácie sa tlak autoklávu automaticky vypustí a autokláv sa môže otvoriť. Po otvorení autoklávu sa z neho vyberajú hotové protektorované pneumatiky.

11. Výstupná kontrola
Nasleduje výstupná kontrola, ktorá sa rozdeľuje na ultrazvukovú, vizuálnu a tlakovú skúšku. K zlepšeniu vzhľadu sa vyrobené protektorované pneumatiky nastriekajú farbou, ktorá je riedená vodou. Nástrek je možné previesť na horúcej alebo studenej pneumatike.  
Ultrasonic záznam -

Späť na začiatok
Kontakt
Copyright © 2001 - 2023 M-PROTEKTOR s.r.o.

Naše služby
Protektorovanie nákladných pneumatík
Predaj nových pneumatík
Nákladný a osobný pneuservis
Oprava pneumatík
Kontrola pneumatík ultrazvukom
Protektorovanie aj do 24 hodín

Prečo práve my?

Úspora až 40% nákladov
Záruka maximálnej kvality
Vynikajúci výkon
Zvýšený kilometrový priebeh
Šetrenie životného prostredia
Protektorovanie za studena
M-PROTEKTOR s.r.o.
Jelšová 26, 080 05 Prešov
Mobil: 0905 818 517
          0948 609 608
Email: mprotektor@mprotektor.sk
Sociálne: